søndag 28. april 2013

Ny krigshistorie


Ny krigshistorie - historiene som blir borte...


Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark ble i oktober 2010 startet opp for å dokumentere, bevare og formidle krigens historier. Arbeidet utføres ideelt og foreningen har medlemmer og andre ressurspersoner som bidrar med kunnskaper og engasjement. Nye historier dukker stadig opp.

Det er gledelig at Utdanningsråd Kent Gudmundsen fra Troms i nyhetssendingen på TV2 den 28.april 2013 tar til orde for, og krever, ny krigshistorie og at en blant annet ønsker å få flere linjer inn i historiebøkene. 

Se innslaget her: Krever ny krigshistorie

Engasjementet rundt krigshistorie er i 2013 stort og levende. 
I hele landet befinner det seg mennesker med enorme kunnskaper om den nord-norske landsdels okkupasjonshistorie. 
Disse menneskene er del av et nettverk som daglig har landsdelens krigshistorie "på brødskiva". 
 -"Utdanningsråd Kent Gudmundsen i Troms mener det er historieløst at slaget om Narvik ikke er sterkere vektlagt i lærebøkene som i dag brukes i den videregående skole.
– Vi mangler vesentlige elementer fra den nordnorske krigshistorien som er viktig å fortelle alle landets ungdommer, sier han.
Slaget om Narvik har fått to linjer i historieboka til elevene på Kongsbakken videregående skole i Tromsø."


Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark mener at det er på høy tid at det opprettes et krigs- og okkupasjonshistorisk dokumentasjonssenter i landsdelen. 
Menneskene som daglig arbeider med å dokumentere, bevare og å formidle har vi.
Det vi nå må få til er en koordinert og målrettet innsats slik at ikke bare skolebøkene får flere linjer, men også for å hedre minnet om alle de som var en del av denne tiden, alle som aldri har fått sine historier fortalt. 

Da vil vi også øke antallet linjer i vår egen bevissthet...


For spørsmål om Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark
 kan du kontakte Roger Albrigtsen på e-post: 
roger(at)fklf.no 

søndag 7. april 2013

Tvangsevakuerte fra Kistrand til Roan

Foreningen Krigshistorisk Landskap leter stadig etter nye historier å fortelle. Vi søker høyt og lavt etter informasjon relatert til krig og evakuering.
Vi har nå vært så heldige å få tak i bilder av tvangsevakuerte fra Kistrand (Porsanger) til Roan. 

Bildene lastes opp i Facebookgruppa "Gamle Porsangerbilder". 
Foreløpig er A-E lagt opp. De resterende bilder vil bli publisert om et par dager.

Håper bildene vil være til glede for mange av dere som kanskje ikke har sett disse før. En stor takk til Eivind Bremnes for hjelpen med å få disse bildene til å se dagens lys.

Evakuert: 
Andersen, Aslak 18.10.1894 evakuert sammen med barna:
Ragnvald 14 år,
Mildrid 12 år,
Gunhild 9 år,
Edgard 2 år,
Olaf 2 mnd,
Aasmund 7 år.

Om du vil støtte vårt arbeide med dokumentasjon kan du kontakte meg på roger(at)fklf.no 
evt bruk vårt kontonummer 1503 21 36084