lørdag 16. mars 2013

Besøk i Riksarkivet

-Tyskerne stod for en storstilt bygge- og anleggsvirksomhet gjennom hele okkupasjonstida. For militære formål ble det bygget flyplasser, kystfort, ubåt-bunkere og brakkeleirer. Også sivile tiltak hadde militær betydning, slik som industrireising og utbygging av veier, jernbane og kraftverk.
-Fra Arkivverkets hjemmeside

Sist tirsdag besøkte FKLF v/Bernt Riksarkivet i Oslo

FKLF så gjennom 3 arkivbokser med dokumenter fra Porsanger, Alta, Hammerfest og Kvalsund. Vi tok 150-190 bilder av tyske Todt dokumenter som gjennomgås av Roger nå. Disse dokumentene har vært gjemt i arkiverene i snart 70 år.  FKLF registrerte mange interessante funn og vi ser behov for flere besøk for å skaffe til veie mer av slikt verdifullt materiale.

Det er i Todt-arkivet vi nå finner stadig flere puslespillbrikker.
Kart fra 1940 fra Porsanger/Lakselv/Stabbursnes.
Det er spesielt interessant
å se gamle stedsbenevnelser.


Tyske plantegninger av kaia i Billefjord.