søndag 2. desember 2012

ForeningslogoenLogoen er designet av Reklamekompaniet.

FKLF har valgt å la piggtråden være et bærende element i foreningslogoen.

Under krigen var Finnmark "tegnet" i piggtråd...

Etter krigen befinner piggtråden seg i naturen sammen med andre etterlatenskaper etter den enorme aktivitet som fremdeles i dag preger små og store lokalsamfunn.

Piggtråden er et sterkt symbol på frihetsberøvelse.

Piggtråden står i tillegg som symbol på alt en ville kvitte seg med etter krigen

FKLFs viktigste oppgaver er nettopp dokumentere, bevare og formidle.
Dokumentere de spor som fins der ute, bevare det som er igjen av spor og formidle dette til de kommende generasjoner.