torsdag 12. juli 2012

Forskning på Sværholt

I juli 2011 startet arkeolog  Bjørnar Olsen (sammen med 4 arkeologer) utgraving på Sværholt. Dette var en del av prosjektet Ruin Memories, som går ut på dokumentere samfunnsmessige endringer endringer i nær fortid.

I denne delen valgte arkeologene å foreta en vitenskapelig utgraving av fangeleiren på Sværholt. Dette er svært interessant lesing for oss.

Dersom du er interessert i mer info, så ta kontakt med enten Bernt eller Roger i FKLF, så kan vi sende deg forskningsartikkel om prosjektet fra 2014.

Krigsfanger som arbeidskraft
 Våren 1942 ble det opprettet en arbeidsleir for sovjetiske krigsfanger ved sjøflybasen i Indre Billefjord.  Senere samme år ble det opprettet en arbeidsleir ved kystbatteriet like ved. Leirene var plassert ved skyterbane (Klubben) og ved Sandvik krysset. Fangene ble administrert av ”Stammlager 330” i Alta.

I etterkrigskilder er det oppgitt at det var 1500 krigsfanger i hver av de to leirene. Dette tallet synes usannsynlig høyt, da den mye større flybasen ved Banak hadde totalt 775 krigsfanger 22.april 1943.

Det var totalt gravlagt 105 sovjetiske krigsfanger på Klubben da gravene ble flyttet til Tjøtta i Nordland i 1950. Av de 105 døde har 69 navn eller nummer, mens 34 er ukjente. 

Krigsfangene ble satt til bygging av kai, vei til havna, bensin og torpedo lager i fjell, kystbatteriet og utbedring av riksvei 50 forbi Billefjord. Fangene hadde i tillegg arbeidsoppgaver som lossing/lasting av forsyningsskip, snørydding om vinteren og vedhogging om sommeren. Noen få hadde friere stillinger som mekanikere og kull kraftverk arbeidere.
Det var forholdsvis harde og vanskelige forhold for krigsfangene, spesielt vinterstid. Lokalbefolkningen forteller om fanger som var dårlig kledd/skodd og at de fikk lite mat. Fangene som ikke klarte å jobbe ble skutt. 

De dårlige forholdene i Stalag 330’s varetekt, gjorde at mange forsøkte å rømme. Det begynte med 2 rømminger i mai, 2 i juni og 24 i juli 1942. Av disse ble 10 tatt igjen i løpet av juli.
Flere fanger rømte fra bygda i Indre Billefjord. Høsten 1943 klaget tyskerne over at rømninger fra leirene hadde økt kraftig. Bare de tre første ukene i september rømte 30 fanger og til tyskernes overraskelse rømte 12 fanger på hardeste vinteren i desember 1943. Alle ble tatt eller skutt under flukt. Den siste registreringen av flukt fra Billefjord var iht. Sipos dagsrapport 30.10.1944, hvor det også rapporteres at i alt 17 krigsfanger har flyktet fra tre Luftwaffe-leire, en av dem var i Billefjord. Dette tyder på at fluktforsøk fortsatte i større eller mindre målestokk frem til november 1944, da leirene ble nedlagt.

FKLF har laget en merket sti med røde stokker fra dette skiltet til minnesmerket for de sovjetiske krigsfangene som døde i området. Stien går etter traseèn som krigsfangene gikk daglig. Følg de røde stokkene/merkene.