lørdag 27. august 2011

Sparebankstiftelsen DNBNOR støtter FKLF
Her har FKLF satt opp stengene til informasjonstavlen på klubben- nesset
mellom Ytre og Indre Billefjord. Vi har fylt ut parkeringsplass og satt opp
benk med bord.
Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark søkte gave hos Sparebankstiftelsen DNBNOR og fikk tildelt kr. 100 000,- ved tildelingen våren 2011.
Klikk her for å lese mer om tildelingen
Foreningen har denne sommeren fått gjort mye arbeid og denne tildelingen kommer som en positiv gavepakke i forhold til vårt arbeide. Vi vil nå bli i stand til å gjøre en enda bedre jobb i arbeidet med å gjøre krigshistorien synlig og mer tilgjengelig.
Medlemstallet er økende, mennesker fra hele landet deler vår interesse for Finnmarks dramatiske historie. Medlemsutviklingen gjør oss i stand til å sikre at arbeidet fortsette i årene som kommer.
Ønsker du å bidra til arbeidet? Klikk her for å bli medlem!
I tillegg kan du klikke her for informasjon om hvordan du kan knytte Grasrotandelen opp mot vårt arbeid.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNBNOR for gaven!

onsdag 17. august 2011

Spennende funn


I løpet av sommeren har vi vært ute i Finnmarks krigshistoriske landskap på oppdagelsesferd. Vi finner mye spennende ute i naturen, noe er absolutt museumsgjenstander.

Annet er av en slik art at vi velger å la det ligge/varsler politiet/minedykkere om funnene.

I sommer har våre dykkere vært i aksjon og vi har også fått donert gjenstander til foreningen. Vi arbeider nå med å finne et egnet lager i påvente av museumsutstilling.

Vi har også fått tak i flere unike fotografier fra krigstiden i Finnmark.

Kontakt Roger om du vil bli medlem i foreningen: roger(at)fklf.no


Noen fotos fra denne sommerens arbeid i FKLF: