onsdag 13. juli 2011

Ny oppdatering Billefjord

Minnesteinen rengjøres og skriften på
minnesteinen gjøres mer synlig.
Her er en liten oppdatering:
Den siste uken har vi kommet ordentlig i gang på Klubben i Billefjord. Gjerdet ved det russiske minnesmerket er malt og vi har begynt å merke turløyper i området. I tillegg har vi stukket ut plasseringen av infotavlen i området og arbeidet med temahefte og tekst til infotavlen. Tavlen vil være 2 meter bred og med to 60 cm høye skilt over hverandre. Teksten blir norsk, engelsk, tysk og russisk. I tillegg vil tavlen inneholde flere fotografier fra krigens dager.
Vi har hatt mye arbeid med klargjøring av skiltplatene og har bestilt benker for utplassering i området. Sene kvelds- og nattestimer har gått med. Det russiske minnesmerket har også blitt renset og teksten farget opp igjen.
Nå gjenstår det merking av siste del av turløypen og oppsett av skilt.
Dette vil skje innen utgangen av august.
Minnesmerke på Klubben. Gjerdet er nå malt
hvit og port montert/festet. 
Turløype som nå merkes. Dette er en gammel arbeidervei  for
 sovjetiske krigsfanger. Løypen stopper ved minnesmerket.
søndag 3. juli 2011

Oppdatering: Billefjord


I uken som kommer går vi i gang med oppgradering av minnesmerket ved fangeleiren på Klubben i Billefjord, vi skal male gjerdet og rydde i området. Videre skal vi merke en turløype fra sjøflyhavna frem til stedet hvor fangeleiren lå. Fotografier vi har fått tilgang til gir oss en meget god oversikt over anlegget og vi har nå muligheter til å kartlegge flere detaljer. Et spennende arbeide som fortsetter i tiden som kommer. Planene for et minnesmerke ved den kommende infotavlen er også klare. Infotavlens og temaheftenes tekst vil være på norsk, engelsk, tysk og russisk. Arbeidet er i gang.


Har du lyst til å bidra til prosjektet?

Kontakt Roger på mail: roger(at)fklf.no

Flere oppdateringer med fotos kommer snart...