torsdag 24. mars 2011

Sovjetiske krigsfanger i Finnmark

Kultur- og kirkedepartementet ga i 2009 Falstadsenteret oppdraget med å skaffe kunnskap om identiteten til ca. 10 000 ukjente sovjetiske falne som ble gravlagt i Norge under siste verdenkrig.

Tysk og russisk arkivmateriale fra krigen som ble gjort tilgjengelig i en database gjorde forskningsprosjektet mulig. Nå presenteres resultatet av arbeidet og en søkbar database legges ut på nett.

Falstadsenteret skriver følgende på sin hjemmeside:

Målet for forskningsprosjektet har vært å identifisere sovjetiske borgere som falt i Norge under 2. verdenskrig og å etablere en database med informasjon om hver person. I løpet av prosjektet er det identifisert om lag 3400 falne som tidligere har vært ukjente. I tillegg er det framskaffet utfyllende opplysninger om mer enn 1500 som før var kjent ved navn.

Databasen http://krigsgraver.no vil på sikt omfatte samtlige utenlandske krigsgraver i Norge.

Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark arbeider kontinuerlig med å dokumentere, bevare og formidle krigstidens historier. Vi har søkt Sparebankstiftelsen DnBNOR om midler til utarbeidelse av informasjonstavler som skal settes opp blant annet i Billefjord, Porsanger.

I våre arkiver har vi kopi av fangekortene fra Porsanger (Lakselv/Billefjord) og vi er i kontakt med russiske forskere for å få et godt overblikk over historikken rundt de sovjetiske fangenes skjebne i fylket og, ikke minst, hva som hendte de overlevende ved krigens slutt.

nrk.no kan dere lese mer om Falstadsenterets arbeide

Foreningen Krigshistorisk Landskap har vært i kontakt med både Narviksenteret og Falstadsenteret i denne saken, vi anser arbeidet som svært verdifullt og vi ønsker å stille oss til disposisjon for å få utført dette arbeidet også i Finnmark.

Ved å sette fokus på hendelser i vårt nærområde vil vi kunne bidra til en økt grad av historieformidling også i nord. Skoleelever, studenter, turister og lokalbefolkning vil få en unik mulighet til å bli kjent med en både spennende og tragisk historie...

En historie vi ikke må glemme!


Roger Albrigtsen, Foreningen Krigshistorisk Landskap Finnmark

24.mars 2011

........................

Her kan du lese våre tidligere artikler om fangehistorier i Finnmark:

http://krigshistorisklandskap.blogspot.com/2011/01/fangeleire-i-porsanger.html

http://krigshistorisklandskap.blogspot.com/2010/12/prosjekt-russerfangene-i-finnmark.html

http://krigshistorisklandskap.blogspot.com/2010/10/billefjord-sjflyhamn.html

Kjærlighet under krigen...klipp fra NRK skole

(illustrasjonsfoto)

"Her møter du et ektepar som treffer hverandre under andre verdenskrig i Norge. Han er her som tysk okkupasjonssoldat for Hitler. De bosetter seg i Tyskland etter frigjøringen.

Hun er fremdeles sterkt knyttet til hjemstedet i Finnmark, men har aldri våget å søke om norsk pass etter krigen."


"Det blir anslått at mellom 50 000 og 100 000 norske kvinner har et kjærlighetsforhold til tyske soldater og offiserer under andre verdenskrig. Omlag 3000 av dem gifter seg med tyske menn og blir fratatt sitt norske statsborgerskap.

Mange blir tvangssendt, og mange flytter frivillig til Tyskland etter krigen.

Her forteller en norsk kvinne om hvordan hun treffer sin tyske mann og gifter seg."

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/362303


"Etterlatte ektefeller etter personer som har arbeidet i staten eller kommunene, får utbetalt pensjon i Norge. Den kalles gjerne enkepensjon.

Men i over 50 år blir denne ytelsen nektet norske kvinner som hadde tysk kjæreste eller fikk barn med en tysk soldat under andre verdenskrig.

I dette innslaget møter du en av disse kvinnene. Hun giftet seg senere med en norsk krigsseiler.
( - en nordmann som blir regnet blant heltene under krigen ) Likevel fikk hun ingen enkepensjon da han døde, fordi hun hadde vært sammen med en tysker før hun møtte ham.

Først i 2005 blir reglene endret, slik at forskjellsbehandlingen tar slutt."

søndag 13. mars 2011

Opplev Porsangers krigshistoriske landskap
Da vi stiftet foreningen i oktober 2010 hadde vi en tanke om å dele våre unike historiske opplevelser i Finnmarks krigshistoriske landskap med flere.

Gradvis har foreningens arbeid begynt å bli mer kjent. Utgangspunktet var at vi gradvis skulle jobbe frem et "produkt" gjennom en prosess hvor faktaspekket informasjon om krigen blant annet presenteres via bloggen vår, men det er så mye mer vi ønsker å få til.

Noen eksempler:

1) Informasjonstavler på følgende steder:

Klubben i Billefjord, Hamnbukt og Banak flyplass. Søknaden om midler fra Sparebankstiftelsen DnBNOR ligger til behandling.

2) Samarbeid med skolene i Porsanger og ellers i Finnmark hvor en får tilgang til både ressurspersoner som er gode på formidling i naturens klasserom. I tillegg kan bruke bloggen vår som en "kunnskapsbank" i skolearbeidet.

3) Turisme... Mulighetene til å vise turister de ulike (og unike) restene av en nær historie. Nettopp denne siste biten ser nå ut til å bli en realitet. Vi er i kontakt med Porsangerfjord Travel vedrørende et samarbeid om formidling og guidede turer ut i Porsangers krigshistoriske landskap.

Mer informasjon kommer snart.


fredag 11. mars 2011

Evakueringen av Lebesby gamlehjem


Her hviler 18 personer fra nord Troms og Finnmark  
Sted: Byneset i Trøndelag.

Da tyskerne beordret evakuering av de 27 eldre ved aldershjemmet i Lebesby, fikk de kun 1 1/2 time på å forlate bygget. De fikk ikke ta med seg annet enn sengetøyet de lå i, og de klærne de gikk eller stod i.  Av de 27 eldre på hjemmet var 14 pleiepasienter.  Det var pasienter fra bl.a. Alta, Karasjok, Kistrand, Måsøy, Sørøysund, Kvalsund, Tana, Polmak, Berlevåg.

Samemisjonen skriver følgende om hendelsen :

På denne tid bodde det 27 pasienter der, halvparten av dem sengeliggende.
2. november 1944 kom likevel evakueringsordren. Det ble gitt en frist på halvannen time til å rømme huset. Samme ettermiddag tok tyskerne over bygningen. Bestestua ble tatt i bruk som slakteri. Av kjøttet ble bare de beste stykkene tatt ut. Resten ble hevet ned i kjelleren, gjennom et hull som ble slått i gulvet. Deretter ble stedet brent.

John Nicolaisen fra Ifjord, forteller følgende om evakueringen:

"Natt til 2. november 1944 seilte vi ut Lakselvfjorden med kurs for Tromsø, men det visste bare tyskerne. Da så vi flammene lyse opp kveldshimmelen. Hjemmene ble stukket i brann. Det var et uhyggelig syn, som de eldre tok svært tungt. Ombord i ishavsskuten befant seg også pasienter fra gamlehjemmet i Lebesby. De var stuet under presseninger på dekket. Merkelig nok døde bare en før ankomsten til Tromsø".

Evakueringen foregikk med sildesnurperen Fortuna. Det var meget kaldt. Alle ble plassert på dekket, under presseninger. Båten gikk innom Honningsvåg og så videre til Hammerfest.

Fortuna evakuerte pensjonærene til Tromsø. Fra Tromsø ble de sendt med hurtigruten til Trondheim. Det brøt ut dysenteri om bord, og etter 8 dager var 10 av de gamle døde.Siste etappe gikk med båt til Stadsbygd, hvor de ble innkvartert på prestegården. Totalt ble 53 eldre fra Finnmark samlet på prestegården i Stadsbygd. Etter 1. år ble de flyttet til Byneset. Totalt døde 28 personer fra nord Troms og Finnmark i forbindelse med den strabasiøse turen og oppholdet på Stadsbygd/Byneset. De fleste er gravlagt på Byneset i Trøndelag.

Bilde av sildesnurperen kan sees her.

Kilde: Fritt Finnmark, http://akershus.kulturnett.no/Historie/Lokalhistorie/Romerike/holand_pages/Arkiv/Tekst/PerErikNilssen/IAB%20Flyktn.pdf
http://www.samemisjonen.no/artikler/diakoni-i-lebesby-siden-1915/

(Tallene skal undersøkes nærmere, da det er noe misvisninger om antallet døde i de forskjellige kildene. Kom gjerne med innspill om kilder, navn, historier o.l.).

MINEKART FRA PORSANGER

Minekart klubben mellom Ytre og Indre Billeford
Riksarkivet har gitt oss tilgang til en rekke tyske minekart fra Lakselv og områdene rundt, vi bringer her et lite utvalg. Klikk på det øverste bildet for å se en større versjon.Minekart av Treviknes mellom
Kistrand og Olderfjorden.
Minekart Lakselv